You are here:

Paslaugos

CNC STAKLIŲ SERVISAS

Tinkamai atliktas techninis aptarnavimas yra būtina sąlyga saugiam CNC staklių eksploatavimui,
eksploatavimui be gedimų, ilgam tarnavimo laikui ir gaminamų gaminių kokybei. CNC staklių
techninę priežiūrą ir remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuotas ir įgaliojimus turintis personalas.

Eksploatuojamos metalo pjovimo staklės turi būti naudojamos pagal paskirtį, privalo būti techniškai
tvarkingos, švarios, laiku ir kruopščiai tepamos. Todėl dirbantis su CNC įrenginiais personalas turi būti
apmokytas teisingo įrenginio naudojimo veiksmų ir susipažinęs su kasdienės priežiūros instrukcijomis
bei gamintojo rekomendacijomis.

  • Periodinė priežiūra
  • Gedimų diagnozavimas
  • Tikslumo matavimas
  • Papildomos konsultacijos

ROBOTŲ SERVISAS

Pramoninių robotų panaudojimo aplinka lemia tiesioginį jų ilgaamžiškumą ir galimus gedimus. Todėl,
priklausomai nuo darbo aplinkos sąlygų, robotai turi būti atitinkami paruošti naudojimui arba
sumažinta aplinkos poveikio rizika. Siekiant teisingo ir ilgaamžio robotinio įtaiso naudojimo, būtina
vykdyti diegimo ir instaliacijos darbus tik kvalifikuotam ir įgaliojimus turinčiam personalui. Siekiant
užtikrinti darbą su robotiniais įtaisais nepertraukiamą ir prastovas minimalias, būtina, kad dirbantis
su robotiniais įrenginiais personalas būtų apmokytas teisingo įrenginio naudojimo veiksmų ir
susipažinęs su kasdienės priežiūros instrukcijomis bei gamintojo rekomendacijomis.

TECHNINĖS KONSULTACIJOS

Siekiant užtikrinti, ne tik tiesioginio įrenginio kokybišką naudojimą, bet ir būtinų darbo vietos priedų
pasirinkimą, siūlome galimybę konsultuoti ir padėti pasirinkant iš plataus pramoninių darbo
priemonių sričių sąrašo būtiniausius pagalbinius prietaisu, priemones ir užtikrinti patogios darbo
aplinkos sukūrimą.